:: Начало :: Галерия  :: Връзки  :: За контакти 
  Новини
  Стандарти
  Библиотека
  Клубове
  Развъдници
  База кучета
  Форум
  Библиотека

Поведение на кучето

Поведението на кучета е сложна рефлекторна дейност, в резултат на проявите на многочислени условни и безусловни рефлекси на всевъзможни дразнители на външната или вътрешна среда. Характерът и особеностите на поведение зависят от много фактори, но основно от типа висша нервна дейност, условията на отглеждане, възпитанието и обучението на кучето.

Не е трудно, например, да се забележат различията в поведението при обучено и необучено куче и да се определи степента на неговата податливост на обучение при различни ситуации. Не е толкова трудно да се определи активността и степента на проявление на основни и преобладаващи реакции на поведението му. Най-трудно е да се определи типа висша нервна дейност, за изучаването на която трябва продължително наблюдение на неговото поведение.

Характерни черти на поведение са присъщи на кучета от различни породи, различен пол и тип коснтитуция. При кучето могат да бъдат налице нежелани навици, лоши привички и други недостатъци и пороци на поведението.

Податливостта на обучение на кучето се определя при наблюдение на ноговите действия при изпълнение на команди на обучаващия. При това се отчита: внимателно ли кучето следи за действията на своя стопанин, как реагира на подбудителни и забранителни команди, запомня ли наученото и подхода му към обучаващия.
Възможни са следните варианти на оценка:

1. кучето е неуправляемо, слабо реагира на команди и жестове на обучаващия, бяга от него, напада непознати хора - 1 точка;

2. кучето бавно и с неудоволствие изпълнява изискванията на обучаващия след използване на повторни жестове и команди със строга интонация - 2 точки;

3. кучето изпълнява всички изисквания на обучаващия по команда и жестове, но е отнесено и не следи за сигнали от него - 3 точки;

4. кучето внимателно следи за сигнали от обучаващия и изпълнява всички негови изисквания след използване на повторения на команди и жестове - 4 точки;

5. кучето внимателно следи за сигнали от обучаващия, моментално и безотказно изпълнява всички негови изисквания, бързо прекратява нежеланите дейности и подхожда към обучаващия от първа команда или жест - 5 точки.

Нежелани състояния - отклонение в поведението на кучето, придобито в резултат на неправилно обучение. Това са вредни привички към обстановка, време, местност, местни предмети, птици, животни, изстрели и други раздразнители. Такива навици в поведението на кучето затрудняват неговото обучение и използване при работа.

При определяне оценката на повведение на кучето трябва да се отчита породата, пола, възрастта, типа висша нервна дейност, продължителността на обучение и качествата на обучаващия.

Общата оценка на поведението на кучето се съставя на базата на оценка от проверка на резултатите, с отчитане активността и степента на проявление на основни и преобладаващи реакции, налични нежелани навици, недостатъци и пороци.

"Отличен" набиращи 5 точки по основни показатели от проверката и имащи активно, смело, уравновесено, лесно управляемо поведение. Допускат се единични слабо изразени недостатъци в поведението.

"Много добър" получава куче, откливащо веднага на основни изисквания, но получили една оценка 4 и имащи няколко недостатъка в поведението, не преминаващи в пороци.

"Добър" получава куче с типично за породата поведение, набиращо 4 точки по основните показатели на проверката и имащи няколко недостатъка в поведението, непреминаващи в пороци.

"Удовлетворителен" получава куче с типично за породата поведение, набиращо 3 точки по основни показатели от проверката, имащо няколко недостатъка или порока в поведението.

Основни сложни реакции в поведението на кучето


Инстинктите, както е известно се предават по наследство, но степента и формата им на проява зависят от състоянието на организма и от влиянието на околната среда. През целия живот на кучето, инстинктите се допълват с големи количества условни рефлекси, поради което при възрастните екземпляри проявите им се усложняват и се представят в собствени сложни реакции (ответни действия).

При кучетата се появяват следните сложни основни реакции: хранителна, отбранителна, ориентировъчна и полова.

Хранителната реакция се проявява при гладни кучета, и се изразява когато кучето поиска и започне да се храни. При нея се проявават цяла група разнообразни хранителни рефлекси (захващане на храната, разгризване, гълтане, слюноотделяне)

Отбранителната реакция дава възможност на кучето да избегне опасност. Тя се проявява в две форми - активно-отбранителна и пасивно-отбранителна.

Ориентировъчната реакция се проявява при действия на кучето при нови дразнители. Ориентировъчните рефлекси, Павлов нарича изследователски или рефлекси \"какво е това?\" Те се проявяват при кучето във форма на подушване на предмети, ослушване, наостряне на уши и др. В процесът на своя живот, тези вродени рефлекси се усложняват, и кучето с тяхна помощ не само се запознава с новата за него обстановка или непознати дразнители, но може да извърши и някои по-сложни действия.

С ориентировъчните се проявяват и други рефлекси. Ако в резултат на ориентиране към нови дразнители, дразнителят се окаже заплаха, то кучето започва да напада дразнителят или бяга, т.е. ориентировъчния рефлекс преминава в отбранителен в активна или пасивна форма.

Половата реакция възниква при полова възбуда. Половите и родителските рефлекси се появяват в резултат на действията на вътрешни дразнители при едновремено наличие и на външни. Притежаващи голяма сила на проявление, половите и родителски рефлекси могат да пречат при обучение, и затормозяват всички други рефлекси.

В зависимост от наследствените особености, физиологичното състояние и условия на живот (възпитание), основните сложни реакции на поведение на кучето се проявяват в различна степен. Реакциите на определени дразнители проявяващи се относително постоянно и в най-силна степен, се наричат преобладаващи. Някои от основни реакции са развити и се проявяват при кучето в еднаква степен. В този случай ги наричаме смесени преобладаващи реакции. Например срещат се злобни, но страхливи кучета, кучета с еднакво силна активно-отбранителна реакция и хранителни рефлекси или ориентировъчна и пасивно-отбранителна реакции.

Преобладаващите реакции на поведението се определят посредством наблюдение на кучето в различна обстановка.

Обучаващият трябва да уме да използва всяка реакция и особено преобладаващите. Това ще помогне на основата на порочните условни рефлекси да се изградят нови.

Типове висша нервна дейност


По силата на проявление на основните реакции на поведение и скоростта на тяхната взаимна заменяемост може да се съди за топологическите особености на висшата нервна дейност на кучето.

Условните рефлекси при кучето се изграждат с различна бързина и лекота. Всичко зависи от типа висша нервна дейност, която определя силата, подвижността и уравновесеността в процеса на възбуждане и задържане.

Сила - способността да се реагира, чрез възбуда или задържане на силни дразнения от външната среда.

Подвижност - способност на бързо преминаване от един в друг процес в зависимост от ситуацията.

Уравновесеност - степента на съотношението възбуда-задръжка.

Различават се четири типа висша нервна дейност

Възбудим, необуздан тип (холерик). Нервните процеси са силни, подвижни, но неуравновесени, при което процеса на възбуда преобладава над задържането. Кучетата от този тип се отличават с голяма енергия и подвижност. При обучението при тях трудно се изработва въздържане в различни ситуации и разграничаването им. Едно добре обучено куче проявява добра работоспособност.

Подвижен тип (сангвиник). Нервните процеси са силни, бързи и уравновесени. Кучетата от този тип лесно се поддават на обучение.

Инертен тип (флегматик). Нервните процеси са силни, уравновесени, но бавни. Условните рефлекси се изграждат бавно, но са много трайни.

Слаб задържащ тип (меланхолик). Нервните процеси са слаби, неуравновесени, бавни. Условните рефлекси се изработват бавно и са нетрайни.

Типовете висша нервна дейност често се срещат в комбинирани, междинни форми. Да се определи типа е възможно единствено в процеса на обучение, и то ориентировъчно и с голяма трудност, тъй като поведението на кучето не винаги съответства на типа висша нервна дейност - може да съвпада с нея, но може и да не съвпада. Например, плахото куче може да бъде и със слаб и със силен тип висша нервна дейност.
Тя се определя сравнително бързо посредством наблюдение на поведението на кучето в различни обстановки по различно време.   
 
  Още статии
 Тазобедрена дисплазия
 Генетични основи на селекцията
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част V
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част IV
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част III
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част II
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част I
 Класификация на домашните кучета
 Поведение на кучето
 Анатомия на кучето
 Произход на домашното куче
   стр. 1 от 1    >>
 
  Copyright (c) 2006 - 2022 bgDogs.net