:: Начало :: Галерия  :: Връзки  :: За контакти 
  Новини
  Стандарти
  Библиотека
  Клубове
  Развъдници
  База кучета
  Форум
  Библиотека

Организация на развъдната дейност в кинологията - част V

Порочността на изложбените системиМеждународната Федерация по Кинология (МФК) и сходните на нея - АКС, UKС, UCI и т.н. са приели система на изложбено оценяване, което няма абсолютно никаква стойност за просперитета на дадена порода.

Основните критерии по които се оценява дадено куче в системите на горните организации са телосложение-грижи за кучето (предимно козметични)-умение то да бъде представено на изложбата (Conformation - Grooming - Handling).

От тези три основни критерия два нямат абсолютно никаква връзка с развъдната стойност на животното, това дали кучето ще е сресано, подстригано, напудрено няма никакво значение и връзка с неговите развъдни критерии. Нито фактът как представящият го ще го нагласява пред очите на наблюдаващата шоуто аудитория.

При този "оценъчен метод на експертиза" се гонят някакви изложбени титли от рода на Най-добър в групата - Best of Group (BOG), Най-добър за породата - Best of Breed (BOB), Най-добър за изложбата - Best in Show (BIS). Оценъчният метод на експертиза дава оценка на куче, отговарящо на някакви съдийски критерии без да е съобразено до колко то е най-доброто за сполучливо еталонизиране на породата, която представя на съответната изложба.

От развъдна гледна точка не може да има по-голяма пародия от това да се сравнява победител от дадена порода с победител от противоположния пол на същата порода, След това, победителят на породата да се сравнява с победител от друга порода и т.н.

За какъв ефект на развъден процес може да се говори, когато се стигне до момента, например да се излъчва някакъв шампион при съпоставяне на кучета от породите Българско Овчарско Куче, Средноазиатска Овчарка, Кавказка Овчарка и т,н, Какво може да се каже за още по-голямата пародийност в края на изложбата например да се извършва съпоставяне между Кавказка Овчарка, Италиански Мастиф, Афганистанска Хрътка. Посочените породи са произволни, но които и да бъдат цитирани, при едно такова оценяване кинология се обезсмисля като наука.

Изложбата като елемент на селекцията.

За да се говори за развъждане в истинския смисъл на думата, за да се претендира, че със съответната порода наистина се работи, задължително трябва да се използва оценъчната схема Породност - Целесъобразност - Работоспособност, Прилагането на елементи, свързани със стойността и качеството на индивидите води до ефективност на селекцията. Тази схема на показност, освен че е много по-близо истинския смисъл на изложбите, е носител на изискуемата ефективност. Като тест е достатъчен фактът, че кучетата в ринга може да се оценят е горещ и слънчев ден или по време на обилен валеж,

Постоянното придвижване напред или назад на дадено животно, непрекъснатото движение, което може да продължи с часове са тест както за издръжливостта на представяните животни, така и за тяхното поведение.

Когато в една такава изложба се изведат максимален брой кучета от всички възрастови групи, когато съдиите взимат под внимание не само животното, което отсъждат в момента, но и неговите селекционни показатели, може да се говори за смисъл на изложбения процес, Това от своя страна изисква наистина в рамките на породата да работят компетентни хора с достатъчна научна база, която да им помага в практическата работа.

Комплексна преценка (бонитировка) на кучето.

За ефективност на развъдния процес може да се говори само, когато на всеки разплодник или по-точно - на всяко куче, предвидено да се включи в развъждането, е извършена бонитировка. Тя се базира на четири отделни преценки - по произход, по екстериор и конституция, по работни качества, по потомство.

Произходът

се оценя в точки според наличие на данни при всички прадеди в продължение на четири генерации назад.Екстериорът и конституцията

се оценяват според най-високата оценка, която кучето е получило по време на изложба в старша възрастова група. При получена оценка "Отличен" се присъждат 40 т. При получена оценка "Мн. Добър" се присъждат 30 т. Кучетата от младша възрастова група получават като най-висока оценка на екстериор "Мн. Добър". Причината е, че та са все още в процес на растеж и развитие, а екстериорът е променлива величина.

Работните качества на кучето

се определят на база най-високата оценка, която е получена по време на изпитания. Тези изпитания се провеждат по съответни методики и като изразеност в точкова система най-общо може да се каже, че на кучето, получило най-висока оценка от изпитания се присъждат 40 т., а кучето, защитило Втора изпитна степен получава 30 т,
Специално темата за преценка на кучето по работни качества е доста комплицирана, особено по отношение на кучетата пазачи. Когато става дума за немско овчарско куче, в системата на Световния съюз на обединенията за немски овчарски кучета можем да приемем оценките по методиките "Ш утцхунд", Когато става дума за пастирски породи кучета, можем да се спрем на някоя от методиките приети и използвани от Асоциациите за пастирски кучета - Бордър Коли, Австралийско Келпи и т.н. Не така стои въпроса обаче с кучетата - пазачи на селскостопански животни. Редица автори предлагат методики за проверка на работните качества на кучетата от тези породи. Проблемът е, че при тези методики не може да се изключи субективния фактор и да се стъпи единствено на естествената работна среда на кучето.

За едно куче пазач може да се каже, че наистина е такова само, ако се е доказало в пряката си работа:
- усещане приближаването на хищник,
- начин на реакция спрямо хищника,
- борбеност при сблъсък с хищника,
- изход от схватката и т.н.

Преценката по потомство

се базира на данните, които са получени за качеството на потомците, получени от преценяваното в момента куче.
За всеки потомък, независимо от неговия пол, се начисляват:
От преценка по екстериор:
- при получена оценка "Отличен" на мъжки разплодник - 4 т.; на женски разплодник - б т.
- при получена оценка "Мн. Добър" на мъжки разплодник - 2 т.; на женския разплодник - 4 т.

От преценка по методика за изпитания:
- на мъжки разплодник - 2 т.; на женски разплодник - 2 т.

За да се прецени разплодникът по потомство е необходимо да се вземат горните данни от не по-малко от 5 негови потомъка.

Минималните изисквания за определяне стойността (класността) на Комплексната преценка са:За да се присъди оценка (клас) „Отличен" на дадения разплодник е необходимо не по-малко от 30% от потомците му да имат присъдени оценки „Мн. Добър" и не по-малко от 50% потомците да имат диплом от изпитания.

Когато на изложбата на разплодниците има куче (както от мъжки, така и от женски пол), което за оценка „Отличен" е събрало не по-малко от 80 точки, му се присъжда оценка „ЕЛИТ", Ако в две последователни години това разплодно куче получи оценка „ЕЛИТ" и то при условие, че се увеличат точките за потомците му, му се присъжда звание „ШАМПИОН НА ПОРОДАТА". Тук искаме да направим малка забележка: Ако съответната порода е предмет на дейност на няколко организации в една или различни държави, званието е „Шампион на породата за съответната организация".
от написаното до тук се вижда, че развъждането е сложен процес. Всеки, захващащ се с подобна дейност трябва да си даде реална оценка до колко може да се справи с посочените изисквания, а всеки, който си купува кученце от някого, самообявяващ се за развъдчик трябва да си даде сметка от кого и какво купува.
Написаното също така трябва отново да върне читателя към онези наши редове, където става дума за титулуването и псевдокинологията провеждани на показните, изпразнени от развъдна стойност изложби. На тях присъждането на "Шампион" е нищо повече от един изложбен термин, нямащ отношение към развъдния процес. Такива "шампиони" не са нищо повече от едни красиви кучета, които в повечето случаи нямат никаква стойност за прогреса на породата.

Селекцията не е процес на отбиране, съешаване и увеличаване на поголовието. Селекцията е наука! А към науката се подхожда със знание, умение за прилагане, анализиране на резултатите, прогнозиране на очакваното. И с уважение!
Николай Атанасов

   
 
  Още статии
 Тазобедрена дисплазия
 Генетични основи на селекцията
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част V
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част IV
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част III
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част II
 Организация на развъдната дейност в кинологията - част I
 Класификация на домашните кучета
 Поведение на кучето
 Анатомия на кучето
 Произход на домашното куче
   стр. 1 от 1    >>
 
  Copyright (c) 2006 - 2022 bgDogs.net