:: Начало :: Галерия  :: Връзки  :: За контакти 
  Новини
  Стандарти
  Библиотека
  Клубове
  Развъдници
  База кучета
  Форум
  Стандарт на породата

Български горан

стандарт, по който работят в Клуб Български Горан


Произход на породата:

България

Предназначение на породата:

Куче, съпровождащо селскостопанските стада, придружител и семейно куче.

Класификация:


Група 2 - Пинчери, шнауцери, молосоидни, швейцарски планински кучета.
Секция 2 - Молосоиди.
Подсекция 2.2 - Планински кучета.

Без изпитание за работа.

Кратък исторически преглед:


Български Горан е порода обособила се сред пастирите в България, основно в планината Родопи. Целенасочената им селекция дава резултат след средата на 50-те години, когато са били прекратени принудително движенията на номадстващите пастири.
Поради откъснатотта на планинските селища, породата запазва целостта си до средата на 80-те години на XX век, когато започва целенасоченото описване и измерване на поголовието с цел стандартизацията му. Първият стандарт е написан през 1993 г. от Мирослав Арсенов и инж. Димитър Драганов по куче на име Горан. Днес породата носи неговото име.

Общ външен вид:


Едро дългокосместо куче, хармонично развито, с масивни кости и отлично развита мускулатура. Уравновесено и спокойно. Видът му излъчва сила и буди възхищение. Половият диморфизъм е добре изразен.

Тип конструкция:


Груб към здрав тип.

Ръст (височина при холката):


За мъжките 65-73 см, за женските 60-68 см.

Пропорции на тялото:


- индекс на разтегнатост (формат) : 104 - 109;
- индекс на развитие на костите: за мъжките 20 -23, за женските 19-21;
- индекс на дългокракост: 51 - 54;
- индекс на масивност: 116 - 130;
- индекс на дългоглавост: 39 - 43;
- индекс на широкочелост: 55 - 60;

Поведение способности и предназначение:


Български Горан е със силен тип нервна система. Условните рефлекси се изработват сравнително бавно, но се запазват за цял живот. Желанието му за движение е на средно ниво. Български горан е контактно, уравновесено и спокойно куче. То е силно устойчиво на стрес. Проявява повишено внимание към околната среда. Български Горан е куче, изключително предано на стопанина си и подчинявашо се с готовност. Като придружител и приятел на семейството, проявява силна привързаност и вярност. Към децата се отнася с изключително търпение и нежност. Контактът с домашни и селскостопански животни го изпълва с радост. Този факт, съчетан с непретенциозност към храна и издръжливост на лоши атмосферни условия го прави предпочитан придружител на селскостопански стада.

Глава:


Пропорционална на телосложението. Лицевата и черепната част се възприемат като едно цяло.
Черепна част: Широка и масивна. Челото е плоско, с добре развит окципитален гребен. Надочните дъги почти не са развити. На челото не се забелязва челна бразда. Дължината на черепната част е приблизително равна на ширината при скулите. Скулите са развити, но не изпъкващи. Черепно-фронталната и носовата ос са успоредни.
Стоп: Слабо изразен.
Носна гъба: Голяма и черна.
Муцуна: Дължината на муцуната съставя 36-40 % от общата дължина на главата. Муцуната в основата си е широкаи обемна, много добре запълнена и плавно свиваща се към носната гъба.
Устни: Еластични, плътно прилепнали, тъмно пигментирани.
Зъби: Едри, здрави, бели, в пълен брой. Резците в основата си са разположени в една линия. Захапката е ножична. Челюстите са здрави, достатъчно дълбоки и широки.
Уши: Висящи, с триъгълна форма, поставени на нивото на очната линия, неголеми, добре окосмени. Не се допуска купиране.
Очи: Средно големи, с бадемовидна форма, тъмни на цвят, широко и дълбоко поставени. Погледът е изразителен, спокоен. Външните (литералните) очни ъгли са почти на едно ниво с вътрешните (медиалните). Клепачите са прибрани, с черен цвят.

Шия:


Мощна, силно замускулена, поставена под ъгъл 30-35 градуса. Дължината на шията е приблизително равна на дължината на главата. Обиколката на шията в средната си част е почти равна на обиколката на главата при скулите. Кожата по нея не образува видими гънки.

Тяло:


Горна линия: Права;
Холка: Широка мускулеста, добре развита;
Гръб: Прав, широк, мускулест;
Поясница: Широка, мускулеста, на нивото на гръбната линия, дължината и е равна на половината от дължината на гърба;
Крупа: Широка, мускулеста, дължината и е равна на половината от дължината на гърба, леко наклонена къл основата на опашката;
Гръден кош: Широк и дълбок. Ребрата са широки и леко заоблени. Долната част на гърдите достига до нивото на лактите. Предната част на гърдите е добре развита и се намира малко пред раменната става; Плаващите ребра са добре развити;
Корем: Умерено прибран и стегнат.

Опашка:


Високо поставена, дебела в основата си, на дължина достига най-малко до скакателните стави. Богато окосмена. В спокойно състояние е отпусната надолу, а във възбудено се носи над гръбната линия, образувайки кръг или колело.

Предни крайници:


Прави, отвесни, успоредни помежду си.
Дължината на предниякрак (от земята до лакътя) е малко повече от половината височина при холката.
Рамене: Лопатката и раменната кост са дълги и замъскулени, образуващи помежду си ъгъл 100-105 градуса.
Лакти: Насочени строго назад, успоредни помежду си.
Подрамене: Умерено дълги, прави, масивни, отвесно поставени с добре развита мускулатура.
Китки (карпуси): Масивни, сравнително къси, почти отвесно поставени.
Метакарпуси: Широки, с лек наклон.
Лапи: Пропорционални, закръглени, с междупръстно окосмяване. Пръстите са прибрани и сводести. Ноктите са дебели и здрави. Възглавничките са пропорционални, еластични, тъмни.

Задни крайници:


Пропорционални на телосложението, погледнати отзад са прави и успоредни помежду си. В профил изглеждат с леко изправени ъгли.
Бедра: Пропорционални, широки, с обемна мускулатура.
Подбедра: Пропорционални, с добре развита мускулатура.
Колене: Успоредни помежду си, разположени на нивото на лактите.
Скакателни стави: Силни и широки. Ъгълът на тибиоторсната става е около 140-150 градуса.
Метатарзуси: Достатъчно дълги, отвесно поставени. Обиколката им в средната част е почти равна на обиколката на китката. Петият, а понякога и шести пръст на костна основа не се купира.
Лапи: Пропорционални, с овална форма, с прибрани пръсти и междупръстно окосмяване; с високи сводове, дебели и здрави нокти. Възглавничките са еластични и тъмни.

Алюри:


Движенията са свободни и плавни. По време на движение крайниците трябва да се движат праволинейно, с леко приближаване на предните крайници към средната линия.
Ставите се разгъват свободно и с достатъчен размах.
Гърбът и поясницата леко пружинират. В тръс холката и крупата се намират на едно ниво. Предпочитан от кучето алюр е лекият тръс.

Кожа:


Дебела, плътна и еластична. Не образува видими гънки.

Косъм:


Дълъг, прав, груб, със силно развит подкосъм, по гърба е легнал.
Характерно е обилното окосмяване на шията (образуващо грива) и по цялата дължина на задната част на крайниците.
Опашката е с най-дълги косми.
По муцуната и предната част на крайниците, космите са по-къси и плътно прилягащи.

Окраска:


Двуцветна - бяла с големи черни петна или черна с бели петна. Често се среща черните петна да бъдат с характерен тъмно меден нюанс или в тях да има отделни косми в по-светъл тон. Допуска се черните петна да имат сивкав или кафяв отенък.

Недостатъци:


- Неголеми отклонения от указаните индекси и ъгли;
- Недостатъчно широка и масивна глава;
- Леко изпъкнало чело;
- Изразен стоп;
- Видимо лека муцуна;
- Частично телесно оцветени устни;
- Непълна пигментация на устните;
- Светли очи;
- Непигментиран трети клепач;
- Леко провиснали долни клепачи;
- Уши, поставени не много над линията на очите;
- Ненормално износени за възрастта зъби;
- Неголям жълт налеп или леко нарушен емайл;
- Наличие на счупени зъби, които не влияят на определянето на захапката;
- Дълга, недостатъчно мощна шия;
- Леко сплеснати гърди;
- Прекалено дълбоки гърди;
- Прекалено прибран или отпуснат корем;
- Слабо замускулен гръб;
- Леко удължени глезени;
- Прекалено наклонени глезени;
- Недостатъчна окосменост по опашката и задната страна на крайниците;
- Неголеми отклонения от указаните движения.

Пороци:


- Големи отклонения от указаните индекси и ъгли;
- Непропорционална спрямо тялото глава;
- Изпъкнало чело;
- Силно изразени надочни дъги;
- Изразена челна бразда;
- Изпъкнали скули;
- Непаралелни равнини на тила и муцуната;
- Силно изразен стоп;
- Незапълнена в основата и под очите муцуна;
- Муцун, която не се стеснява към носната гъба;
- Изцяло телесно оцветени устни;
- Розови устни;
- Малки или редки зъби;
- Жълти със силно разрушен емаил (повече от 1/3 от повърхността им) зъби;
- Резци, разположени в основата си, не в една линия;
- Провиснали долни клепачи;
- Хипертрофия на третия клепач;
- Косо поставени очи;
- Уши, тип "роза";
- Увиснал, тесен или шаранов гръб;
- Тясна, дълга, провиснала или изгърбена поясница;
- Тясна или наклонена крупа;
- Дълъг или къс кръстец;
- Тесни, плоски гърди;
- Долната част на гърдите не достига до лактите;
- Ниско поставена опашка;
- Непаралелни предни и задни крайници;
- Големи отклонения от правилните движения;
- Видими гънки;
- Къса, мека, вълниста или къдрава козина;
- Козина без подкосъм.

Дисквалифициращи пороци:


- Агресия;
- Неизразена породност;
- Мъжки от женски тип;
- Грубо или нежно телосложение;
- Слаб тип нервна система;
- Рязък стоп;
- Непигментирана носна гъба;
- Отклонения от стандартната захапка;
- Липса на какъвто и да е зъб;
- Разноцветни или сини очи;
- Купирани уши и/или опашка;
- Изправени или полуизправени уши;
- Големи, месести уши, поставени под линията на очите;
- Вродена късоопашатост;
- Раван;
- Всички отклонения от стандартната окраска;
- Крипторхизъм (едностранен или пълен).

[Стандарти на породи]
 
   Още за породата

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ ГОРАН

София, ж.к. Люлин, бл. 708, вх. В, ап. 54
e-mail: office@gorannadraganov. com
Председател: дипл. инж. Димитър Драганов, тел.: 0888 81 13 74
Отговорник по развъдна дейност: Антоанета Тояганова, тел.: 0888 35 44 99
Председател ревизионна комисия: Емил Ангелов, тел.: 0888 91 98 27
www.gorannadraganov.com
  Развъдници
  Copyright (c) 2006 - 2021 bgDogs.net